Enterprise Architecture

Omvandla IT-strategin till ett effektivt verktyg till stöd för verksamheten

Med ugångspunkt från verksamhetens strategier och affärsplaner samt företagets IT Strategi formuleras en arkitektur för företaget - Enterprise Architecture (EA). Genom arkitekturen så konkretiseras IT-strategin på väsentliga områden för att fastställa och tydliggöra styrningen av företagets utveckling.

Syftet med EA är att underlätta företagets utveckling och förändring, t.ex. vid utveckling av nya produkter, expansion på nya marknader eller vid avveckling av delar av verksamheten. Arkitekturen är då en hjälp att säkerställa konsekvent målstyrning i de enskilda aktiviteterna utan att företagets övergripande mål eller stabilitet äventyras.

Begreppet "IT-strategi" växte fram under tidigt 1990-tal på IT-avdelningar som en populär plan för att synliggöra affärskritisk IT-verksamhet. Till dags datum ser vi dokument som beskriver IT-leveranser, operationer, processer, utveckling (projekt) och hur bäst hantera kopplingar mellan kärnverksamhet och IT t ex riktlinjer för IT-frågor.

Arkitekturmodell

En viktig egenskap hos företagets Enterprise Architecture är att den ska fungera som ett medel att enkelt och tydligt kommunicera styrning. De senaste etvå decennier har flera olika arkitekturmodeller utvecklats för att stödja utveckling och kommunikation av EA.

Till de mer kända arkitekturmodellerna hör Zachmans ramverk , TOGAF och MODAF. Det som kännetecknar de flesta modeller är att de är omfattande och inte primärt fokuserade på att kommunicera arkitektur.


CIO Office EA Navigation

För att underlätta kommunikation av Enterprise Architecture har CIO Office utvecklat en webb-app EA Navigation . Appen underlättar översikt och navigering i arkitekturen så att en användare enkelt ska kunna hitta till de delar av arkitekturen som är av intresse.

Modellen i EA Navigaion är generisk och kan enkelt anpassas till de flesta förekommande EA modeller. Modellen omfattar tre dimensioner: Verksamhet (Business), Generella förmågor (Capabilities) och Arkitektur (EA).

EA Navigation är under utveckling men du kan här testa vår Beta-version.
Notera att EA Navigation kräver en modern webbläsare med stöd för Webkit-rendering; stöds för närvarande bara av senare versioner av Chorme och Safari.


CIO Office Capability map - CapTain®

Den mest verksamhetsnära delen av Enterprise Architectures är översikten över verksamhetens förmågor - Capabilities. För att underlätta dialogen mellan verksamhetsansvariga och arkitekter om drivkrafter, verksamhetsförändringar, konkurrensfördelar, har CIO Office utvecklat ett unikt verktyg CapTain® . Appen ger möjlighet att visualisera ditt företags förmågor och skapa så kallade linser och heatmaps över olika indikatorer för att åskådligöra hur dessa påverkar verksamheten.

Här kan du testa CapTain® med ett fiktivt företag i tillverkningsbranschen för att känna på styrkan i visualiseringen.

CapTain® är under utveckling men du kan här testa vår Beta-version.
Notera att CapTain® kräver en modern webbläsare med stöd för Webkit-rendering; stöds för närvarande bara av senare versioner av Chorme och Safari.

När CapTain® är färdigutvecklat kommer du kunna använda appen för att sätta upp ditt företags capabiliteter och visualisera olika linser och heatmaps.

Definitioner av Enterprise Architecture

MIT

The MIT Center for Information Systems Research (MIT CISR) in 2007 defined enterprise architecture as the specific aspects of a business that are under examination:

Enterprise architecture is the organizing logic for business processes and IT infrastructure reflecting the integration and standardization requirements of the company's operating model. The operating model is the desired state of business process integration and business process standardization for delivering goods and services to customers.

US Government

The United States Government in 2011 classified enterprise architecture as an Information Technology function, and defines the term not as the process of examining the enterprise, but rather the documented results of that examination. Specifically, US Code Title 44, Chapter 36, defines it as a 'strategic information base' that defines the mission of an agency and describes the technology and information needed to perform that mission, along with descriptions of how the architecture of the organization should be changed in order to respond to changes in the mission.

Gartner

Gartner, a leading IT analysis firm, defines the term as a discipline where an enterprise is led through change. According to their glossary, "Enterprise architecture (EA) is a discipline for proactively and holistically leading enterprise responses to disruptive forces by identifying and analyzing the execution of change toward desired business vision and outcomes. EA delivers value by presenting business and IT leaders with signature-ready recommendations for adjusting policies and projects to achieve target business outcomes that capitalize on relevant business disruptions. EA is used to steer decision making toward the evolution of the future state architecture."

Conclusion

Each of the definitions above underplay the historical reality that enterprise architecture emerged from methods for documenting and planning information systems architectures, and the current reality that most enterprise architecture practitioners report to a CIO or other IT department manager. In a business organization structure today, the enterprise architecture team performs an ongoing business function that helps business and IT managers to figure out the best strategies to support and enable business development and business change – in relation to the business information systems the business depends on.

Implementera en IT-strategi

Här har vi samlat "Need-to-reads" som fokuserar på implementation av en IT-strategi i olika typer av verksamheter.
Området kan tyckas specifikt, men handlar till allra stösta delen om traditionell Change Management.