IT-strategi - Fundamentet för en effektiv IT-verksamhet

Gör IT-strategin till verksamhetens strategi för IT!

Definition enligt Wikipedia

IT-strategi är ett begrepp för att utveckla och säkerställa verksamhet med IT, inom området IKT-ledning och affärsmässig IT-verksamhet.

Konsten att utöva effektiv styrning av verksamhet, nyttja möjlighet med IT och skapa tydlig fördel för en organisation. Exempel på resultat och IT-ledarskap är tydligare kostnadskontroll, lönsamhet och överlevnadsförmåga, med stöd av IT.

Begreppet "IT-strategi" växte fram under tidigt 1990-tal på IT-avdelningar som en populär plan för att synliggöra affärskritisk IT-verksamhet. Till dags datum ser vi dokument som beskriver IT-leveranser, operationer, processer, utveckling (projekt) och hur bäst hantera kopplingar mellan kärnverksamhet och IT t ex riktlinjer för IT-frågor.

Omfattningen är informations- och informationsteknologi för organisationer som helhet eller avgränsade delar med fokus på olika utvecklingsområden. Vanligtvis omfattas vision, policy och handlingsplan med mätbara mål, aktiviteter (investeringar) samt regler för att styra IT-frågor eller prioritera IT-resurser.

Utövas av IT-ledningen t ex CIO och strateg/chefer som ska råda över IT-verksamhet och tillhörande affärsmässig IT. IT-strateg är vanligtvis ansvarig för att utarbeta strategi på årsbasis och IT-chef genomför IT-plan alt. säkerställer IT-projekt. IT-ledning upprätthåller strategi och realiserar IT-plan medan initiativ till att revidera strategi hanteras vanligtvis i samförstånd mellan IT- och verksamhetsledning. Detta samarbete bör drivas på flera nivåer och strategier bör beakta 'nuläge' på klokt sätt.

IT-styrning är senare exempel på tillämpning av strategisk ledning av IT-verksamhet. IT-ledning, styrning och samarbete över affärsmässig IT, är föremål för forskning och diskussion t ex kring roller, flera uppgifter för CIO funktionen.

Formulera en IT-strategi

Utgångspunkten för en hållbar IT-strategi ska vara den långsiktiga inriktningen och strategin för den verksamhet som IT är en del av.
I IT-branchen finns omfattande underlag kring modeller och metoder för att ta fram hållbara IT-strategier.

Här pekar vi på några intressanta och relevanta källor.

Implementera en IT-strategi

Här har vi samlat "Need-to-reads" som fokuserar på implementation av en IT-strategi i olika typer av verksamheter.
Området kan tyckas specifikt, men handlar till allra stösta delen om traditionell Change Management.